• Wide screen resolution
  • Narrow screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
Лабораторія екології і біотехнології

Завданнями Лабораторії є:

 

- забезпечення навчального процесу із дисциплін спеціальності “Садово-паркове господарство” та ”Лісове господарство”, надання консультацій та методичної допомоги студентам, аспірантам, науковим співробітникам, науково-педагогічним та науковим працівникам у проведенні наукових досліджень;

- безпосередня участь в підготовці навчальних матеріалів, лабораторних і практичних занять, в виконанні самостійної роботи студентами із спеціальних дисциплін, які читаються кафедрами .

- виконання робіт по складанню ґрунтових мап Ботанічного саду по аналізам ґрунтів згідно наукових тематик, розмноження деревних та трав’янистих рослин з метою поповнення колекції та забезпечення садивним матеріалом згідно госпрозрахункових договорів;

- надання науково-консультаційних, освітніх, інформаційних та інших послуг, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 38 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”;

- використання можливостей Лабораторії для покращення рівня практичної підготовки студентів і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету у виробничих умовах;

- покращення підготовки фахівців у галузі лісового і садово-паркового господарства.