• Wide screen resolution
 • Narrow screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • red color
Наукова діяльність

Наукова діяльність та просвітницьке життя Ботанічного саду

 

       Здається, на теренах Ботанічного саду активність ніколи не припиняється. Та воно й не дивно, адже його співробітники відразу охоплюють декілька напрямків діяльності: наукову, освітню, виховну, а також просвітницьку та рекреаційну.

     Наукова діяльність спрямована насамперед на збереження, вивчення, акліматизацію, розмноження в спеціально створених умовах та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої та світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій. Подібна активність вимагає високого рівня відданості своїй справі, неабиякого хисту та творчого підходу, адже по-інакшому працювати з живим «матеріалом» ніяк не можливо. Рослини відчувають людську любов та турботу, хто б та що говорив, і готові відповідати на неї буянням всіх барв веселки.

      А з іншого боку, підтримання в належному стані величезної колекції рослин вимагає неабиякої витримки та скрупульозності. Результатом такої діяльності є формування каталогів, зокрема каталогу рослин Ботанічного саду НУБіП України. При цьому для підготовки каталогів з метою уточнення ботанічних назв таксонів використовувалася, окрім іншого, інформація з таксономії рослин, яка представлена у базах даних найавторитетніших міжнародних організацій і проектів з вивчення та охорони біорізноманіття: The Plants Database USDA – База даних рослин Міністерства сільського господарства США, GRIN (Germplasm Resources Information Network – Інформаційна мережа ідіоплазматичних ресурсів Міністерства сільського господарства США), The Plant List (Список Рослин, або інформація об’єднаної таксономічної організації Королівських Ботанічних Садів у Кью (Royal Botanic Gardens, Kew) та Міссурійського Ботанічного Саду (Missouri Botanical Garden).

       Останні декілька років професійна активність співробітників саду головним чином була зосереджена на виконанні наукових досліджень, пов'язаних з розробкою та вдосконаленням існуючих технологій розмноження і використання господарсько-цінних рослин. Зважаючи на це, у Ботанічному саду методично відбиралися господарсько-цінні інтродуценти, аналізувався досвід інтродукції відібраних видів в Правобережному Лісостепу, проводилися лісокультурні дослідження в місцях їх зростання, визначалися показники життєздатності інтродуцентів: цвітіння, плодоношення, посівні якості насіння, репродуктивна здатність. Також визначалися показники екологічної стійкості інтродуцентів – фактична (ситуативна) зимостійкість, фактична посухостійкість. На основі даних про життєздатність та екологічну стійкість визначалися рівні адаптації досліджених видів, диференціювалися за успішністю адаптації, відбиралися найадаптованіші рослини. Досліджувалися утилітарні властивості найбільш адаптованих видів, оцінювалися можливості їх використання в штучних насаджень різного цільового призначення, види диференціювалися за рівнем перспективності для подальшої інтродукції, відбиралися найбільш перспективні. Розроблялися способи ефективного розмноження та вирощування найбільш адаптованих господарсько-цінних, перспективних рослин для подальшої інтродукції, здійснювалися впровадження вирощених господарсько-цінних інтродуцентів у виробництво (передавалися рослини, розроблялися технології, готувалися рекомендації).

     Ефективному виконанню поточних та науково-дослідницьких завдань, що постають перед співробітниками Ботанічному саду, сприяє відповідно сформована структура Ботсаду, до складу якого входить 4 науково-дослідні лабораторії:

 •   інтродукції та селекції деревних рослин;
 •   екології рослин та біотехнології; 
 •  декоративного садівництва; 
 •  квітникарства та фітодизайну.

       В цілому за результатами наукової діяльності наукових працівників саду впродовж 2010-2016 року було опубліковано понад 95 наукових праць. З низ 3 монографії та понад 40 наукових статей у фахових наукових виданнях.

       Щодо освітньої та виховної роботи, то в життєдіяльності саду практично цілий рік задіяні студенти. Тут вони проходять навчальні та виробничі практики, знайомляться з колекціями рослин, вчаться працювати з «живим» матеріалом та відповідним чином документувати результати своєї діяльності. Разом з тим, Ботанічний сад, як науко-освітня установа, відкритий не лише для науковців і студентів, а й для широкої громадськості. Мешканці та гості Голосієва мають чудову нагоду не лише насолодитися пейзажами саду, а й побувати на лекціях під відкритим небом. В екологічному, як його ще люблять називати, зеленому класі висококваліфіковані фахівці університету, до уваги аудиторії пропонують спеціальні лекції, де, як правило, в науково-популярному стилі висвітлюються різноманітні теми, пов’язані з життям рослин; обговорюються цікаві факти.

       Поряд з цим, науковцями Ботсаду проводиться важлива робота серед населення з метою поширення екологічних та природоохоронних знань. Для цього використовуються колекції живих рослин, створюються спеціальні експозиції, кутки або музеї природи, прокладаються пізнавальні маршрути територією саду, видається науково-популярна література, путівники, буклети та інші видання, пропонуються спеціальні лекції та семінари, в т.ч. за межами університету, виступи в пресі, на радіо й телебаченні.

       Для школярів, студентів, а також наукових делегацій часто організовуються екскурсії територією Ботанічного саду. В залежності від вікових, освітніх та інших особливостей екскурсантів, екскурсії можуть тривати від 40 хвилин до двох годин. Щоправда, цікавого та пізнавального матеріалу вистачить на значно більший часовий проміжок. Тому іноді екскурсійне відвідування Саду розбивається на декілька етапів.

       Звичайно, на досягнутому співробітники Ботсаду зупинятися не мають жодного наміру. У найближчій перспективі планують, зокрема, сконцентрувати свої зусилля на створенні генофондових колекцій деревних рослин Червоної книги України.

      При цьому з поля зору фахівців, звичайно, не випадатиме вирішення поточних проблем у функціонуванні саду. Зокрема, таких як:

 •   повторна інтродукція видів втрачених із-за загущеності посадок, стихійних природних явищ (сніголамів, аномально низьких температур і т.і.);
 •   сортовипробування та селекція (створення) нових форм (культиварів) деревних і трав’янистих  рослин;
 •   створення та експериментальне відпрацювання технологій розмноження, вирощування деревних і трав’янистих рослин;
 •   масове вирощування відібраних охоронних видів деревних і трав’янистих рослин з метою репатріації для відновлення природних популяцій рідкісних та зникаючих видів, а також цінних, екологічно стійких деревних і трав’янистих рослин;
 •   виявлення та збереження багатовікових (історичних та меморіальних) дерев у Ботанічному саду;
 •   створення нових та подальше формування існуючих колекційних ділянок («Хвойні декоративні культивари (нові форми)», «Промислові сорти бузку», «Щеплені форми», «Виткі рослини», «Красивоквітучі кущі», «Квітково-декоративні рослини» та інших).

       Результатом кропіткої роботи співробітників Ботанічного саду НУБіП України є низка наукових праць.

      Особливе місце в житті Ботанічного саду та Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства займає лабораторія екології рослин та біотехнології (зав. лабораторії Швець І.В.). До честі лабораторії зусиллями її співробітників та студентів і фахівців університету в цілому була проведена низка вагомих наукових досліджень в галузі агрохімії грунтів, лісівництва, екології лісу і т.п. Переважна більшість із них послугували основою для захисту дипломних, кандидатських та докторських дисертацій.

       Місцем первинного випробування, розмноження та вирощування багатьох нових видів та сортів для збагачення ботанічної колекції є інтродукційні розсадники. Саме тут вирощується посадковий матеріал для озеленення території університету.

       Співробітниками лабораторії інтродукції та селекції деревних рослин С.І. Слюсарем та О.М. Якобчук за останні 15 років виконано численні дослідження, що присвячені розробці технології розмноження та вирощування господарсько-цінних інтродуцентів.

      З метою популяризації знань про живу природу у 2016 році створено екологічний клас. Лекції та заняття в екологічному класі цікаві ще й тим, що відбуваються у незвичному для такого роду активності інтер’єрі, до того ж ще й під супровід природнихшумів та щебету птахів. Адже цікаві оповіді про зелених   мешканців Ботанічного саду з задоволенням можна слухати годинами.

       Особливою популярністю у відвідувачів Саду користується творча діяльність його флористів, оцінена на багатьох міжнародних конкурсах та виставках. Мистецтву квіткової композиції у Ботанічному саду професійно навчаються студенти нашого Університету. 

       Про сумлінну та високопрофесійну діяльність співробітників Саду, а також широке визнання потенціалу Ботанічного саду НУБіП України та його естетично-рекреаційну привабливість свідчать численні грамоти і відзнаки, дипломи і сертифікати. Разом з тим, не менш показовим свідченням ваги Саду в житті Києва і України є народна любов та популярність, якою він користується фактично починаючи з моменту свого заснування.