• Wide screen resolution
 • Narrow screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • red color
Публікації

ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ

 • 13.     Index seminum 2008-2009 / Укладачі: О.В. Колесніченко, С.І. Слюсар, О.М. Якобчук – К.: Видавничий центр НАУ, 2008. – 13 с.
 • 31.     Якобчук О.М. Шкідники та хвороби барбарисів // Тези доповідей учасників конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів та 63-ої студентської наукової конференції. – К.: Національний університет біоресурсів та природокористування, 2009. – С. 173-175.

 


СПИСОК ПРАЦЬ ОПУБЛІКОВАНИХ СПІВРОБІТНИКАМИ БОТАНІЧНОГО САДУ НУБіП УКРАЇНИ

 

 • 1.     Кузнецов С.І., Миронова Г.О., Чекалін О.П., Слюсар С.І. Генофонд голонасінних Полісся та Лісостепу України, його збагачення та раціональне використання // Вісник Київського університету. – Вип.1: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Київський університет. – 1999. – С. 21.
 • 2.     Кушнір А.І., Слюсар С.І. Метасеквойя розсіяношишкова в насадженнях Києва // Науковий вісник Національного аграрного ун-ту. – Вип. 17. – Лісівництво. – 1999. – С. 149-157.
 • 3.     Слюсарь С.И. Интродукция Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng в Украину и другие государства СНГ // Бюл. Никит. ботан. сада. – 1999. – Вып. 81. – С. 143-147.
 • 4.     Слюсар С.І. Визначення декоративності екземплярів виду Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng // Інтродукція рослин. – 2000. – № 1. – С. 96-99.
 • 5.     Слюсар С.І. Визначення сезонної декоративності видів родини Taxodiaceae, інтродукованих у Правобережний Лісостеп України // Інтродукція рослин. – 2002. – № 2. – С. 96-100.
 • 6.     Кузнецов С.И., Маринич И.С., Похильченко О.П., Слюсарь С.И. Биоразнообразие хвойных в коллекционных и паркових культурфитоценозах в связи с их интродукцией в Полесье и Лесостепь Украины // Бюл. Никит. ботан. сада. – 2003. – Вып.88. – С. 102-106.
 • 7.     Новак Т.В., Слюсар С.І., Новак Н.Б., Мельничук М.Д. Індукція органогенезу метасеквої в умовах in vitro // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. / За ред. М.В. Роїка. – К.: Аграрна наука, 2003. – С. 429-432.
 • 8.     Кушнір А.І., Слюсар С.І. І в Києві зростають метасеквої… // Рідна природа. – 1998. – № 1 – 3. – С. 47-50.
 • 9.     Кузнецов С.І., Похильченко О.П., Слюсар С.І. Інтродукція східноазіатських голонасінних в Україні // Матер. XI з’їзду Укр. ботан. тов. – Харків. – 2001. – С. 203-204.
 • 10.     Слюсар С.І. Про перше пилення метасеквої розсіченошишкової (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng) в м. Києві // Матер. II Міжнарод. наук. конф. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва. – Умань, 2002. – С. 121-124.
 • 11.    Слюсар С.І. До питання розмноження метасеквої розсіченошишкової (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng) стебловими живцями // Матер. III Міжнарод. наук. конф. „Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва”. – Біла Церква. – 2003. – С. 124-125.
 • 12.    Крупкіна Л.І., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Підсумки попередньої інтродукції та характеристика небезпечних захворювань видів, цінних для лісового господарства в умовах Правобережного Лісостепу України // Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., Національний аграрний університет. – 1997. – Вип. 83. – Захист лісу. – 2005. – С. 77-85.
 • 13.    Крупкіна Л.І., Кондратюк С.П., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Створення бази даних колекції арборетуму ботанічного саду НАУ за допомогою системи управління базами даних MS ACCESS // Науковий вісник Національного аграрного університету / Лісівництво. Декоративне садівництво / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2006. – Вип. 96. – С. 311-313.
 • 14.    Слюсар С.І. Адаптація та перспективи подальшої інтродукції видів родини Taxodiaceae F.W. Neger в Лісостепу України // Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2006. – Вип. 100. – С. 28-34.
 • 15.      Слюсар С.І., Грохольський В.В., Китаєв О.І. Вивчення зимостійкості  видів родини Taxodiaceae  F.W. Neger, інтродукованих у Лісостепу України // Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2006. – Вип. 103. – С. 298-306.Крупкіна Л.І., Кушнір А.І., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Таксономічний  склад колекції хвойних  Ботанічного саду Національного аграрного університету та основні напрями його збагачення // Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2006. – Вип. 102. – С. 67-76.
 • 17.    Крупкіна Л.І., Слюсар С.І., Фучило Я.Д., Якобчук О.М. Особливості росту та можливості лісокультурного використання інтродуцентів в умовах Правобережного Лісостепу України // Аграрна наука і освіта. – 2005. – Т.6, № 3-4. – С. 118-121.
 • 18.    Методичні рекомендації з розмноження та використання господарсько-цінних інтродуцентів Ботанічного саду НАУ / Укладачі: Л.І. Крупкіна, С.І.Слюсар, О.М. Якобчук / Рецензенти: С.І. Кузнецов, А.І. Кушнір. – К.: Видавничий центр НАУ, 2005. – 20 с.
 • 19.     Крупкіна Л.І., Кушнір А.І., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Таксономічний склад та основні напрямки поповнення дендрологічної колекції Ботанічного саду Національного аграрного університету // Матер.наук. конф. “Будівництво та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в Україні”. – Сімферополь: Таврійський національний університет, 2006. – С. 70-72.
 • 20.     Кременецька Є.О., Слюсар С.І. Шарівка – старовинний парк-памятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення: історія створення, стан та перспектива відтворення // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Старовинні парки та проблеми їх збереження”. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – С. 38-39.   
 • 21.     Кузнецов С.І., Слюсар С.І. Удосконалена технологія розмноження видів родини таксодієві // Вчені НАУ – виробництву. – 2007. – №1 (3). – С. 21.
 • 22.     Слюсар С.І. Дослідження адаптації рослин Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng методом статистичного аналізу структурних ознак //  Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2007. – Вип. 105. – С. 19–23.
 • 23.     Слюсар С.І. Сезонний  розвиток видів родини Taxodiaceae  F.W. Neger  в умовах  м. Києва // Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2007. – Вип. 106. – С. 340-348.
 • 24.     Колесніченко О.В., Слюсар С.І. Історія створення, сучасний стан та перспективи розвитку Ботанічного саду Національного аграрного університету // Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2007. – Вип. 109. – С. 366-372.
 • 25.     Колесніченко О.В., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Ефективна технологія розмноження магнолії Суланжа // Вчені НАУ – виробництву. – 2007. – №3 (5). – С. 23.
 • 26.     Слюсар С.І. Посухостійкість та водний режим хвої інтродукованих видів родини таксодієвих (Taxodiaceae F.W. Neger) // Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2007. – Вип. 113. – С. 267-274.
 • 27.     Index seminum 2008-2009 / Укладачі: О.В. Колесніченко, С.І. Слюсар, О.М. Якобчук – К.: Видавничий центр НАУ, 2008. – 13 с.
 • 28.    Колесніченко О.В., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Досвід вивчення генеративної здатності живців декоративних дерев’янистих рослин у Ботанічному саду Національного аграрного університету // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення в загальноосвітній та вищій школі” (присвячується 120-річчю від дня народження М.І. Вавилова. – Полтава. – 2008. – С. 172-124.
 • 29.     Слюсар С.І. Досвід вивчення насіннєвої репродукції Метасеквої розсіченошишкової (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng) в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2008. – Вип. 118. – С. 36-41.  
 • 30.     Колесніченко О.В., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Колекція хвойних Ботанічного саду Національного аграрного університету та перспективи її збагачення // Запорожский медицинский журнал. – 2008. – Том.2, №2. – С. 126-127.   
 • 31.     Колесніченко О.В., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Результати вивчення генеративної здатності та облік укорінених живців господарсько-цінних рослин у Ботанічному саду НАУ // Тези доповідей учасників конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів та 62-ої студентської наукової конференції. – К.: Національний аграрний університет, 2008. – С. 138-139.
 • 32.     Слюсар С.І., Кузнецов С.І. Інтродукція таксодієвих (Taxodiaceae F.W. Neger) в Лісостепу України / За ред. проф. М.А. Кохна. – К.: Видавничий центр НАУ, 2008. – 154 с.
 • 33.     Колесніченко О.В., Слюсар С.І., Григорюк І.П. Інтродукція каштана їстівного (Castanea sativa Mill.) в умовах Ботанічного саду Національного аграрного університету // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції до 75-річчя Ботанічного саду Дніпропетровського національного університету „Сучасні проблеми інтродукції та акліматизації рослин”. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – С. 125-126.
 • 34.     Колесніченко О.В., Слюсар С.І. Ботанічному саду Національного аграрного університету 80 років // Тези доповідей III Міжнародної наукової конференції присвяченої 215-річчю парку „Олександрія” „Старовинні парки і ботанічні сади: проблеми та перспективи функціонування”. – Біла Церква, 2008. – С. 6-7.
 • 35.     Колесніченко О.В., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Стан збереження раритетних рослин відділу Pinophyta у Ботанічному саду Національного аграрного університету // Науковий вісник Національного аграрного університету / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2008. – Вип. 122. – С. 332-338.
 • 36.     Колесніченко О.В., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Збереження деревних рослин Червоної книги України в ботанічному саду Національного аграрного університету // Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції „Відновлення порушених екосистем”. – Донецьк, 2008. – С. 265-267.
 • 37.     Колесніченко О.В., Слюсар С.І., Якобчук О.М. Вдосконалена методика вегетативного розмноження деревних декоративних рослин за допомогою стимуляторів коренеутворення // Наука та інновації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. – 2009. – №1(6). – С. 7.
 • 38.     Слюсар С.І. Типи декоративності для комплексної декоративної оцінки деревних рослин // Тези доповідей учасників конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів та 63-ої студентської наукової конференції. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009. – С. 162-163.   
 • 39.     Колесніченко О.В., Слюсар С.І., Якобчук О.М., Галкіна Н.С. Особливості насіннєношення та результати інтродукційного випробування Taxus baccata L. у Ботанічному саду НУБІП України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2009. – Вип. 135. – С. 328-335.
 • 40.     Каталог деревних рослин Ботанічного саду НУБіП України / Укладачі: О.В. Колесніченко, С.І.Слюсар, О.М. Якобчук / Рецензенти: С.І. Кузнецов, А.І. Кушнір. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 40 с.
 • 41.     Методичні рекомендації з розмноження  деревних декоративних рослин Ботанічного саду НУБіП України / Укладачі: О.В. Коелесніченко, С.І.Слюсар, О.М. Якобчук / Рецензенти: С.І. Кузнецов, А.І. Кушнір. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2009. – 29 с.
 • 42.     Колесніченко О.В., Слюсар С.І. Ботанічний сад Національного університету біоресурсів і природокористування України // Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки України. – К.: ТОВ «Майстерня книги», 2009. – С. 118-122.
 • 43.     Слюсар С.І. Стан збереження раритетних рослин родини Cupressaceae східноазійського походження у Ботанічному саду НУБіП України // Тези доповідей учасників конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів та 64-ої студентської наукової конференції. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – С. 128-129.
 • 44.     Каталог деревних рослин Ботанічного саду НУБіП України / О.В. Колесніченко, С.І. Слюсар, О.М. Якобчук – 2-ге вид. уточн. та доп. – К.: НУБіП України, 2010. – 67 с.
 • 45.     Кушнір А.І., Колесніченко О.В., Слюсар С.І. Результати інтродукційного випробування горіхів (Juglans L.) у Ботанічному саду НУБіП України // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, наука та інновації у лісовому і садово-парковому господарстві України в контексті регіональних та глобальних викликів». – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – С. 180-181.
 • 46.     Мамонова Р.Ю., Слюсар С.І. Шляхи та перспективи збагачення асортименту сніжноягідників для декоративних насаджень     // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Освіта, наука та інновації у лісовому і садово-парковому господарстві України в контексті регіональних та глобальних викликів». – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – С. 184-185.
 • 47.     Колесніченко О.В., Слюсар С.І., Якобчук О.М., Мамонова Р.Ю. Результати інтродукційного випробування сніжноягідника білого у Ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування України // Материалы  международной научной конференции «Современные проблемы ландшафтной архитектуры и озеленения» (Ялта, 25-29 октября 2010 г.). – С. 44-45.
 • 48.     Кушнір А.І., Колесніченко О.В., Суханова О.А., Слюсар С.І., Кушнір І.Л. Використання сучасних методів при дослідженні багатовікових дерев у ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування України // Материалы  международной научной конференции «Современные проблемы ландшафтной архитектуры и озеленения» (Ялта, 25-29 октября 2010 г.). – С. 50-51.
 • 49.     Кузнецов С.И., Маринич И.С., Похильченко О.П., Слюсар С.И., Кузнецова М.С. Хвойные в коллекционных насаждениях Полесья, Лесостепи Украины и перспективы их использования // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2010. – №. 152, ч. 1. – С. 98-104.50.    Якобчук О.М. Східноазійські види роду Berberis  L. в ботанічних садах м. Києва // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – Вип. 106. – С. 295–303.
 • 51.     Якобчук О.М. Шкідники та хвороби барбарисів // Тези доповідей учасників конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів та 63-ої студентської наукової конференції. – К.: Національний університет біоресурсів та природокористування, 2009. – С. 173-175.
 • 52.     Якобчук О.М. Барбарис Тунберга та його декоративні культивари в озелененні // Запорожский медицинский журнал. – 2008. – Том.2, №2. – С. 167-168.   
 • 53.     Якобчук О.М. Перспективи збагачення асортименту барбарисів для озеленення в умовах Лісостепу України // Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції присвяченої 215- річчю парку „Олександрія”. 29 вересня 2008 р. „Старовинні парки і ботанічні сади: проблеми та перспективи функціонування”. – Біла Церква, 2008. – С.46.
 • 54.     Анотований катлог різновидів, культиварів, форм деревних та кущових рослин. Ч. III. Красивоквітучі та декоративно-листяні дерева й кущі (Полісся та Лісостеп України). Автори: к.б.н., с.н.с.Н.М. Трофіменко, пров. інж. Б.В. Гончаренко, к.б.н., доцент О.О. Демченко, інж. О.М. Якобчук, здобувач Л.М. Колісник, асп. А.І. Бабицький. – Київ: Фітосоціоцентр, 2009. – 52с.
 • 55.    Якобчук О.М. Методичні рекомендації з розмноження східноазійських видів і культиварів роду   Berberis L. – Київ: ЦП ”КОМПРИНТ”, 2011. – 25 с.
 • 56.    Каталог рослин Ботанічного саду НУБіП України / О.В. Колесніченко, Б.Є Якубенко, С.І. Слюсар,     С.І. Шабарова, В.Т. Гонтар, О.М. Якобчук, В.Г. Біленко, Н.В. Шевчук, К.В. Маєвський, М.А. Чічікова,         Г.П. Шульженко. – К.: НУБіП України, 2011. – 130 с.