• Wide screen resolution
 • Narrow screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • red color
Колекції
 •    

  Ресурси і потенціал Ботанічного саду

 •  

        На сьогоднішній день Ботанічний сад НУБіП України являєсобою достатньо відомий природоохоронний, науково-навчальний, освітньо-виховний комплекс, котрий вирізняється високою художньою цінністю та значними рекреаційними можливостями. І це попри те, що він відносно компактний як для подібного роду установ.

          Станом на 2016 рік загальна площа Ботанічного саду складає 53 га. Зокрема, надано у постійне користування – 48,11 га, надано в тимчасовекористуванняв межах населеного пункту – 4,89 га, у тому числі 3,71 га, де здійснюється науково-навчальна діяльність, та 1,18 га, де проводиться догляд за територією.

           Між тим, Ботанічний сад представлений достатньо відомою колекцією найрізноманітніших рослин, що природно зростають як на теренах України, так і походять із за її меж. Приміром, колекція деревних рослин незахищеного ґрунту, за результатами інвентаризації, налічує 389 видів, 4 різновиди, 2 форми, 33 гібриди, та 176 культиварів (всього 604 видових та внутрішньовидових таксони), які належать до 144 родів, що відносяться до 57 родин, 39 порядків, 7 підклассів, 3 класів, 2 відділів. Окрім того, колекція лікарських рослин налічує163 види, 1 гібрид, (всього 164 видових та внутрішньовидових таксони), які належать до 144 родів, що відносяться до 59 родин, 45 порядків, 10 підкласів, 4 класів, 2 відділів.

           Окрім того, колекція квітково-декоративних рослин відкритого ґрунту налічує95 видів, 21 гібрид та 38 культивари (всього 154 видових та внутрішньовидових таксони), які належать до 91 роду, що відносяться до 43 родин, 30 порядків, 9 підкласів, 2 класів, 1 відділу.

           Колекція плодово-ягідних рослин налічує27 видів, 2 гібриди та 126 культиварів, або сортів (всього 155 видових та внутрішньовидових таксонів), які належать до 21 роду, що відносяться до 10 родин, 9 порядків, 4 підкласів, 1 класу, 1 відділу.

           Колекція рослин захищеного ґрунту налічує 162види, 4 різновиди, 5 гібридів та 13 культиварів (всього 184 видових та внутрішньовидових таксони), які належать до 125 родів, що відносяться до 54 родин, 36 порядків, 10 підкласів, 5 класів, 4 відділів.

         Дикорослі та адвентивні трав’янисті рослини представлені 306 видами та 1 гібридом (всього 307 видових та внутрішньовидових таксонів), які належать до 203 родів, що відносяться до 54 родин, 38 порядків, 4 підкласів, 3 класів, 3 відділів.

           Мохоподібні рослини представлені 50видами, які належать до 34 родів, що відносяться до 25 родин, 11 порядків, 3 підкласів, 2 класів, 1 відділу.

          Тож, з огляду на всі вище перераховані цифри, в цілому на території Ботанічного саду зростають представники 1060 видів, 6 різновидів, 2 форм, 59 гібридів та 372 культиварів, які належать до 574 родів, 172 родин, 94 порядків, 15 підкласів, 10 класів, 6 відділів. Загальна кількість таксоніврослин становить 1499 одиниці.

           При цьому, найбільшу площу на території Ботанічного саду займають насадження деревних і кущових видів– 36,62 га (69,1%). Це колекційні насадження – 5,93 га, географічні посадки дуба звичайного– 0,36 га, лісопаркові насадження – 30,33 га).

          Також досить значну площу займають різні за призначенням розсадники, шкілки, маточні плантації, сади та інші ділянки спеціального наукового, навчального та виробничого призначення.

        Серед принципів формування колекцій арборетуму Ботанічного саду ключовим є ботаніко-географічний принцип (ділянки «Кавказ», «Далекий Схід» і т.п.). З метою забезпечення науково-навчального процесу також втілюється на практиці метод родових комплексів, а також створюються генофондові колекції.

         Природні умови, в яких функціоную ботанічний сад, – помірні. Середня температура повітря впродовж року складає: +7,3ºC, найжаркішого місяця (липень): +20ºC, найхолоднішого (січень): -5,5ºC. Абсолютний максимум: +39,4ºC, абсолютний мінімум: -32,2ºC. Ґрунти: темно-сірі лісові дерново-підзолисті суглинки, багаті на гумус. Кількість опадів на рік дорівнює 550-650 мм. Рельєф: загальна невелика крутість схилів, наявність мальовничих балок та ярів тощо. Висота над рівнем моря 180 м.