Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя


Організаційний комітет


Ніколаєнко С. М. – ректор НУБіП України, д.пед.н., проф., член-кореспондент НАПН України, голова оргкомітету;

Стріха М. В. – заступник міністра освіти і науки України, д.фіз.- мат.н. (за згодою);

Ковальова О. В. – заступник міністра аграрної політики та продовольства України, к.е.н. (за згодою);

Гадзало Я. М. – академік НААН, президент Національної академії аграрних наук України, д.с.-г.н. (за згодою);

Кириленко І. Г. – член-кореспондент НААН України, народний депутат України, д.е.н. (за згодою);

Ібатуллін І. І. – академік НААН, перший проректор, д.с.-г.н., проф.;

Кваша С. М. – академік НААН, проректор з навчальної і виховної роботи, д.е.н., проф.;

Ткачук В. А. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку, к.е.н., доц.;

Іщенко В. В. – проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності, к.т.н., доц.;

Барановська О. Д. – учений секретар, к.е.н., доц.;

Кондрицька Т.П. – головний бухгалтер;

Отченашко В. В. – начальник науково-дослідної частини, д.с.- г.н., доц.;

Зазимко О. В. –  начальник навчального відділу, к.т.н., доц.;

Козирський В. В. – директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, д.т.н., проф.;

Лакида П. І. – директор ННІ лісового і садово-паркового господарства, д.с.-г.н., проф.;

Кулаєць М. М. – директор ННІ післядипломної освіти, к.е.н., доц.;

Остапчук А. Д. – декан факультету аграрного менеджменту, к.е.н., доц.;

Забалуєв В. О. – декан агробіологічного факультету, д.с.-г.н., проф.;

Цвіліховський М. І. – декан факультету ветеринарної медицини, д.вет.н., проф.;

Шинкарук В. Д. – декан гуманітарно-педагогічного факультету, д.філол.н., проф.;

Діброва А. Д. – декан економічного факультету, д.е.н., проф.;

Доля М. М. – декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, д.с.-г.н., проф.;

Євсюков Т. О. – декан факультету землевпорядкування, д.е.н., проф.;

Глазунова О. Г. – декан факультету інформаційних технологій, к.пед.н., доц.;

Ружило З. В. – декан факультету конструювання та дизайну, к.т.н., доц.;

Михайлович Я. М. – декан механіко-технологічного факультету, к.т.н., проф.;

Кондратюк В. М. –  декан факультету тваринництва та водних біоресурсів, к.с.-г.н., доц.;

Баль-Прилипко Л. В. – декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК, д.т.н., проф.;

Яра О. С. – декан юридичного факультету, к.ю.н., доц.